Integrantes

Presidente e Maestro: Sargento Leonardo Leandro

Membros: Luiza, Cesar

Clarineta: Kariny, Bruno

Tropete: Eduarda, Rafael

Flauta Transversal: Gleica, Valeria, Débora

Sax baixo: Sarah, Kewlry

Sax alto: Salomé, Washignton

Sax Tenor: Natalia, Weverton

Trombone: Kaique, Luiz, Thainara

Bateria (Tarol e Bumbo): Italo

Tuba: André